با ورود از طریق لینک معرف جیب آف، هنگام ثبت نام می‌توانید از ۷ هزار تومان اعتبار رایگان بازرگام، وبسایت توزیع میوه بهره‌مند شوید. برای ثبت نام و دریافت ۷ هزار تومان اعتبار رایگان بازرگام بر روی “مشاهده پیشنهاد” کلیک نمایید. با جیب آف از جدیدترین پیشنهادها و کد تخفیف بازرگام خبردار شو!

شرایط استفاده :

  • برای استفاده می بایست قبل از ثبت نام و سفارش روی “مشاهده پیشنهاد” کلیک کرده و شماره همراه خود را وارد کنید.
  • از این اعتبار در همه ی شهرهای تحت فعالیت ( تهران، اصفهان، کرمان،یزد) بازرگام می توانید استفاده کنید.