مشترکین ایرانسل می‌توانند با وارد کردن رمز شارژ خود به صورت # رمز شارژ ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۴* از %۲۵ شارژ بیشتر ایرانسل برخوردار شوند. با جیب‌آف از جدیدترین پیشنهادها و کد تخفیف ایرانسل خبردار شو!

طریقه دریافت شارژ بیشتر:

برای بهره مندی از شارژ بیشتر، کد # رمز شارژ ۱۲ یا ۱۶ رقمی*۱۴۴* را وارد کنید.

مثال: اگر رمز یک شارژ ۱۲ رقمی ۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳ باشد، برای فعال‌سازی، کد زیر را وارد کنید:

از چپ به راست:


‎ ‎ ‎ *۱۴۴*۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۲۳#