از طریق ثبت نام از طریق لینک معرف جیب‌آف ، بعد از اولین خرید شما از سایت فکس اینترنتی از ۱۰۰۰ تومان فکس اینترنتی بهره‌مند می‌شوید. برای ثبت نام از طریق لینک معرف جیب‌آف در سامانه‌ی ارائه دهنده انواع خدمات ارسال و دریافت فکس اینترنتی بر روی “مشاهده پیشنهاد” کلیک نمایید. با جیب‌آف از جدیدترین پیشنهادها و کد تخفیف فکس اینترنتی خبردار شو!