با خرید از طریق لینک داده شده می توانید کارت بلیت مترو و اتوبوس را ارزان تر بگیرید. با جیب آف از جدیدترین پیشنهادها و تخفیف های شهرداری تهران خبردار شو!

مقدار تخفیف برای هر دسته

  • دانش آموزان و دانشجویان : ۵۰% تخفیف کارت بلیت مترو و اتوبوس
  • خبرنگاران : مترو و اتوبوس رایگان
  • جانبازان و معلولین : مترو و اتوبوس رایگان
  • سالمندان : ۹۰% تخفیف مترو و اتوبوس (این کارت صرفا برای متولدین قبل از ۱۳۳۱ (شامل متولدین این سال) صادر میشود.)
  • عموم مردم : ۳۳% تخفیف برای اتوبوس و ۲۵% تخفیف برای مترو
  • افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی : ۵۰% تخفیف برای مترو و اتوبوس

شرایط این طرح :

برای مشاهده شرایط این طرح و قیمت محصولات کافی است به این لینک مراجعه کنید.