با استفاده از کد مقابل از رایتل اینترنت و مکالمه رایگان هدیه بگیرید. برای استفاده کد را در تلفن همراه برای سیم کارت رایتل شماره گیری فرمایید.

شرایط این طرح :

  • حجم اینترنت برای شماره های مختلف می تواند متفاوت باشد.
  • مقدار مکالمه رایتلی و غیر رایتلی برای شماره های مختلف متفاوت است.