با استفاده از لینک “مشاهده پیشنهاد” از ۵۰ هزار تومان تخفیف بیمیتو برای بیمه شخص ثالث دریافت کنید. با جیب‌آف از جدیدترین پیشنهادها و کد تخفیف بیمیتو خبردار شو!

شرایط تخفیف :

  • مخصوص سفارش اول
  • مخصوص خرید بیمه بدنه
  • وارد کردن کد تخفیف قبل از زدن دکمه “تایید نهایی سفارش”
  • ارسال کد تخفیف با وارد کردن شماره موبایل از “مشاهده پیشنهاد”