با معرفی همراه اول به دوستان خود از %۱۰ اعتبار رایگان همراه اول با هر بار خرید شارژ به مدت یک سال بهره‌مند شوید. برای دریافت شارژ رایگان کافیست تا دوستانتان شماره شما را با شماره‌گیری کد دستوری #۳۴۱*۱۰* به عنوان معرف، معرفی کنند.

شرایط دریافت اعتبار رایگان همراه اول:

  • همچنین اعتبار هدیه شامل مکالمه داخل شبکه همراه اول، پیامک، دیتا، خرید بسته‌های داخل شبکه و دیتا می‌شود و از خدمات خارج شبکه پشتیبانی نمی‌کند.
  • امکان انتقال اعتبار هدیه وجود ندارد و پس از تغییر نام، تخلیه یا ترابرد به سایر اپراتورها رابطه معرفی کننده و معرفی شونده تمام می‌شود.
  • هر مشترک تنها یک نفر را به عنوان معرف، می‌تواند معرفی کند و سیم کارت معرفی کننده باید سیم کارت همراه اول باشد.
  • همچنین فرد معرفی کننده تا ۳۰ روز پس از فعال سازی یا ترابرد به همراه اول می‌تواند شماره معرف را وارد کند. 
  • لازم به ذکر است که مهلت استفاده اعتبار هدیه یک ماه می‌باشد.